Årsmøte BIL fotball

Årsmøte i BIL fotball!

Dato Torsdag 23. februar
Tid 19:00
Sted BILs klubbhus

PS: Nedenfor finner dere årsmelding fra styret 2016, organisasjonskart 2017 og årsmeldinger fra lagene 2016.

MØTESAKER:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenne de stemmeberettigete
 3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning fra styret og for lagene evt. Kommentarer
 6. Behandle regnskap i revidert stand
 7. Treningsavgift 2017
 8. Budsjett
 9. Regnskapsoppfølging,outsourcing
 10. Torghatten Arena – status og planer videre
 11. Intern organisasjonsplan, BIL fotball
 12. Økonomireglement – Dugnad, sponsor, støtte/gave
 13. Påskjønnelser
 14. Foreta følgende valg:
 • Leder
 • Nestleder
 • To styremedlemmer
 • Valg av SU
 • Valg av Torghattmessestyre
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd vi har representasjonsrett eler gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
 • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
Leif Morten sammen med resten av styret

Leif Morten sammen med resten av styret


Alle filene i *.pdf (kan åpnes på stort sett alle PC-er, mobil- og nettbrettyper

> Årsmelding 2016 – styret
> Organisasjonsplan 2017
> Årsmelding 2016 – lagene