BIL Xtra

BIL Xtra er et tilbud for de som ønsker å trene mer.

Formålet med BIL Xtra er å gi et todelt tilbud; til alle som ønsker ekstra trening, men også et spisset opplegg for de som har kommet lengst. Dette vil være åpent for spillere fra alle klubber.

Vi kommer tilbake med mer informasjon for 2022 så snart vi har dette klart.