BIL Xtra

BIL Xtra er et tilbud for de som ønsker å trene mer.

Formålet med BIL Xtra er å gi et todelt tilbud; til alle som ønsker ekstra trening, men også et spisset opplegg for de som har kommet lengst.

Dette tilbudet vil være åpent for spillere fra alle klubber i distriktet.

Vi kommer tilbake med mer informasjon for 2021 så snart vi har dette klart.