Nettsiden oppdateres ikke

BILfotball.no vil ikke lenger oppdateres før en ny nettansvarlig er på plass.

Innhold som allerede ligger ute vil være tilgjengelig frem til utgangen av 2020.