bilfotball.no satt på stand by

I og med at nettsiden ikke lenger oppdateres, og det derfor kan forekomme udatert informasjon, er nettsiden satt i "stand by"-modus

Den forblir slik inntil en eventuelt ny nettansvarlig er på plass.


I mellomtiden kan man besøke BIL fotballs Facebookside, eller sende en e-post: -