Knut Arne Johansen
Leder
47290171
Roy Arve Pedersen
Medlem
90026609
Ole Bjørn Nilsen
Medlem
Jan Arne Solbakk
Medlem
Bjørn Arve Bønå
Medlem
92099580