Arne R. Hartvigsen
Sportslig leder
48141236
Jan Arne Solbakk
Medlem
Ole Bjørn Nilsen
Medlem
Hanne Reppen
Medlem
480 54 732
Kurt Blomseth
Medlem
Alexander Ediassen
Medlem
90066457