Årsmøte BIL fotball

Dato: 28. februar
Tid: 19:00
Sted: Klubbhuset

Enkel servering.

Saker som ønskes tatt opp og/eller forslag på påskjønnelser må være styret i hende innen 14. oktober.

Alle med interesser eller hjerte i BIL er velkommen!