Fra 1. mars gjelder en ny periode for grunnforsikringen og utvidet forsikring.

NB: Alle spillere i BIL fotball er automatisk grunnforsikret.

Ved å tegne en individuell utvidet forsikringsordning, er du blant annet sikret skadebehandling innen tre dager fra du melder inn skaden. Ved vanlig grunnforsikring vil du måtte vente i en måned.

Dette er samme forsikring landslagsspillerne benytter.


> Priser 2018
> Forsikringsytelser

Bestill utvidet forsikring